Lipton Ice Tea saveur Pêche - 1,5 L

バーコード: 3228886048436 (EAN / EAN-13)

この商品ページは完成していません。既存の写真からデータを編集または追加したり、 Android または iPhone/iPad のアプリを使用して写真を撮影して、手伝ってください。ありがとうございます! ×

製品の特徴

Lipton Ice Tea saveur Pêche - 製品 Lipton Ice Tea saveur Pêche - 製品

一般名: Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et arômatisée pêche, avec sucres et édulcorant

数量: 1,5 L

パッケージング: Bouteille, Plastique, Bouteille plastique recyclé, PET, Bouteille en plastique, Bouchon en plastique

ブランド: Lipton

カテゴリー: en:Plant-based foods and beverages, en:Beverages, en:Plant-based beverages, en:Artificially sweetened beverages, en:Tea-based beverages, en:Iced teas, en:Peach flavored iced teas, en:Sweetened beverages

ラベル、認証、表彰: fr:Emballage-plastique-100-recycle, fr:Thé noir Rainforest Alliance 100 % vérifié

成分の起源: fr:France Sri-Lanka Inde

製造または加工の場所: France

店舗: Magasins U, Intermarché, Auchan

販売の国: フランス

Lipton Ice Tea saveur Pêche - 製品 Lipton Ice Tea saveur Pêche - 製品

原材料

→ 成分は重要度(量)の順に表示されます。

成分リスト:
water, sugar, fructose, acidity regulators (citric acid, malic acid), black tea extract (1,4 g/l), peach juice based on concentrate (0,1%), as an acidity regulator (trisodium citrate), flavourings, antioxidant (ascorbic acid), sweetener (steviol glycosides),

If this product has an ingredients list in 日本語, please add it. ページを編集

原材料分析:

→ 分析は、記載されている原料のみに基づいており、調理方法を考慮していません。

We need your help!

NOVA グループ

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

栄養成分表

ニュートリスコア カラー栄養グレード

ニュートリスコア栄養グレード D

警告: 食物繊維の量が指定されていません。グレードへの肯定的な貢献の可能性は考慮されませんでした。

警告: 果物、野菜、ナッツの量はラベルに明記されていません。原材料のリストから推定されました: 0%

100グラムのための栄養レベル

0 g 脂質 / 少量
0 g 飽和脂肪 / 少量
4.5 g 糖類 / 適度な量
0.01 g 食塩相当量 / 少量

一人前の分量: 250ml


同じカテゴリーの製品の平均値との比較:

(144 製品)
(1058 製品)
(2949 製品)
(2962 製品)
(8478 製品)
(34845 製品)
(97192 製品)
(236487 製品)

→ ご注意ください: 各栄養成分に対して、カテゴリーのすべての製品ではなく、栄養成分量が既知の製品に対して平均は計算されます。

栄養成分表
栄養成分表 販売
100グラム/ 100mlで用
販売
一食当たり (250ml)
en:Peach flavored iced teas en:Tea-based beverages en:Artificially sweetened beverages en:Iced teas en:Sweetened beverages en:Plant-based beverages en:Beverages en:Plant-based foods and beverages
エネルギー (kJ) 82 kj 205 kj -11% -13% +41% -15% -76% -51% -65% -92%
エネルギー (kcal) ? ?
エネルギー 82 kj
(20 kcal)
205 kj
(49 kcal)
-15% -2% +44% -33% -73% -51% -63% -92%
脂質 0 g 0 g -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
- 飽和脂肪 0 g 0 g -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
炭水化物 4.6 g 11.5 g -17% -2% +68% -26% -72% -44% -54% -85%
- 糖類 4.5 g 11.2 g -17% +2% +91% -19% -70% -38% -44% -44%
たんぱく質 0 g 0 g -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
食塩相当量 0.01 g 0.025 g -64% -59% -74% -41% -77% -69% -82% -98%
ナトリウム 0.004 g 0.01 g -64% -59% -74% -41% -77% -69% -82% -98%
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 0.1 % 0.1 % -85% -89% -99% -86% -99% -100% -100% -100%
Nutrition score - France 6 6 -22% -10% +33% -20% -48% -4% -23% +103%
Nutri-Score D D -22% -10% +33% -20% -48% -4% -23% +103%

パッケージング

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
PET en:Recycle

情報元

_

製品に追加 によって openfoodfacts-contributors
最後に編集した製品ページ によって inf.
製品ページの編集者 asmoth, benny, breeen, clecle67, date-limite-app, foodrepo, fouji47, kiliweb, magasins-u, otpange, roboto-app, sasa, sebleouf, tacite, tacite-mass-editor, yuka.R1BnbVFQUlFtcVVLbzlvMzJ6M014dGhXNmFmNFFWenJKYnM0SUE9PQ, yuka.R1lvYklQdzZ2YVVydXNjd29oenh3dUJIL3JLV1dIK0lDL1FLSVE9PQ, yuka.R2FvWkhQUTZscWtqdXNjODVRbjIvKzVhMThUMlVFT2RCTkl3SUE9PQ, yuka.RjQ4TEVxVTVncUVsa3NRbHp4RFh3T3h6NXEyTEFsbVZEdG9nSVE9PQ, yuka.RjdraEFJWXN2TlF5bk1BWHJ4THdxb3R0NWIyUGIwcnNOdGdOSVE9PQ, yuka.RzRkZVFQeGJwdWNBa2NjQzFBdlkzUE40OWNEMlEyaXZLdFErSUE9PQ, yuka.RzZBRE5KOGkvNlVsdzhZaTJ6cnYwNElsOWFLRmV6MktkOWNQSWc9PQ, yuka.SDVvY0xMdGFtdDhybDhZbXJoTFU2TjlVNG82blhYS3VLK01lSVE9PQ, yuka.SDc4eUVKZ252OXN0b3ZjeTh5Ly82dHhGMXB5U1cwNkhPY2tPSVE9PQ, yuka.SEtNZUM0QmFoYVk2d2YwQy9ockoxZTF3NXNlMkJEK1NNdmhCSVE9PQ, yuka.SHFNd080c2YvdHN5c2M4RzRFNkk1LzlxLzdQd1RHRytON29JSWc9PQ, yuka.U0tRQVA1aGRnUHN6Z2YwNDR4SFQ2Tko0NjdtWmNuRytMK1VXSWc9PQ, yuka.UTVGZUlJQXNuOVJRc01KaTNoenR5OWRIN1k2cmNHaXlGZUFLSVE9PQ, yuka.Uko0OFBxY0tqTjBCbGNBUnBVMzIwTzFUMVpHcUEycTVNZllKSWc9PQ, yuka.UkowcUtZOG9tOXdyc3RvRXpoL1EvOU5TeTQyM1FVanVGZWt1SVE9PQ, yuka.UlprOURhUXVuT1lQdmZNOC9qUEswKzlmM3BLcEFVZWNKTzRWSWc9PQ, yuka.Um8wRkdZSWZuT2MyaDgwbjJ3SGE5TzFheUo2REFrbStLY1lWSWc9PQ, yuka.UmFJU01iOHhvZU0wdGRwdTVTai8yY0pKM3BLcVZqbVZFN2NSSVE9PQ, yuka.UnY0YkxiWXgrdEFieXNNYThSN3MxUFJLM3JDZ1VVT3FCdG9RSWc9PQ, yuka.Uy9BbkFJRWgvTkFqbmNFUXJqL3g0ZGRMNVpPdFdrT1pKYlFUSWc9PQ, yuka.UzRJeFB2MWVwZFFQaHNOdW9Tcng0L2xOM0k2TlpUbUxEZEF2SVE9PQ, yuka.V0lJdENJa0YvOGtNbDhBaDJCMzFxOE5LeDd1U2UyT0pGOHNVSWc9PQ, yuka.VDQ0R0cvVUlqS2dHZzhBZnJ6M2E1dmRlL0kyUFcwYStlc3NNSWc9PQ, yuka.VGFvWU5LRlJuUGRicHNOaHpDajE5L2RTK3JUeFIzbStMT3hPSVE9PQ, yuka.VjVBeUg1a0hwUE1odWZjYnhpTHBwZUpKL3BDR1IwQ1hjdlF5SVE9PQ, yuka.VzdCZVNvb1pyUFU0cWZNZjFSS01wZkJON3JtREF6eVlDdmNhSVE9PQ, yuka.WDRjdURKVTdvZWMybk1BQThRN1h3bzkyNWIrQVVGeXhETG9XSWc9PQ, yuka.WDVJaENxQXVxZWtiaHNVRDNrNk0rYzk2NXFLMGZWdXJkTU14SVE9PQ, yuka.WDZzUEhKVXVvOGc3d3NVZHh5Mkw5Tk5MNlpXS2J6eXFOOHNBSWc9PQ, yuka.WG85WVQ0b2V1T1FNdHNJbitpblk2b2hvM0pDVFUwanVBTE1lSWc9PQ, yuka.WGE4aEQ2TXhsdDR3Z2NNOW9oK0t3WUozbVp1dEJrYnNkZFVVSWc9PQ, yuka.WGZBaE5KZ251UG9zdWZJNzdCclZwNGhhNkpuM1RUKzBLK0VUSWc9PQ, yuka.WHJBblQvZy92UE1VbXNjenBRMkVvdmxNbU1TWWQwQ3FKckVZSVE9PQ, yuka.WHJrcEFQNGduZUl0b01jOTIwM095OTUvNTcrZ1hqam9KZWxKSVE9PQ, yuka.WUo4cUNvOHIvUFVhcC9NVS96ekw0dmg4eFppdlZraXZDYm9QSVE9PQ, yuka.WUpGY0xhMENvT3NRdU13K3pDalM0T2hhK1p1dEEwaVdLTG9nSVE9PQ, yuka.WXI4R0g0MDlwOWd4bnRnZm93MzErWWxZeXJEMlozbm5Jc3hCSUE9PQ, yuka.WXJzS09Zc3dqTVVvZ1BNdjBCRDQzK2g1N29PNGZqKzVMTzQ5SUE9PQ, yuka.WlljYlBJY2d1OTBXZzhRQTRBR093Tmgwd0lMeVlUL29kN0lVSVE9PQ, yuka.WnYwUUxaZ2txNlV0cWZjNSt4ZnlwNDB2M3BDdUJVTHFKTkFESVE9PQ, yuka.YUpzR081c0YvdkFCd2NNZjlVT005T052bTdtZ1RUMjhjYklBSWc9PQ, yuka.YUtGZVQveGMvc0VQb2RvMW9naUkxNE12eW9DamNtM3FDc0VUSVE9PQ, yuka.YUw0Rkc0NFl2Y0lCaXNNaTlSSDYvdE5sNDQ2RVUyV1pGTEl0SVE9PQ, yuka.Yi9vQ1Q1a1JnZHdtcWZRODh3blQ5dmx5NmJxblV6Mk1Kc3dKSVE9PQ, yuka.Yko0bUVhWVRpS0VqeS9jSDNBL0krOXRTNks2M0EyL3NDY01qSVE9PQ, yuka.Ykx3ZVNxQXJ1UFlMdHNVRTlRaUl5L1JidzQrMFQyNnNCYzBJSWc9PQ, yuka.ZDR3RUVyUVJ1Y0licHZjajhSVGV4WTk3MjZhaVpXcWNkZTRXSWc9PQ, yuka.ZDRkZE1md2FuZE5XdWRnVjFRblArY0orNjdueWYyK3ZMZHBBSVE9PQ, yuka.ZDZFblB2OHgvYVlYc2RvenprcnA0ZXBrbktXclgwMlZKdFVzSVE9PQ, yuka.ZTY4UktmMG5xTU1HeHZRdytSL1MzOWNvMnJLN1lGenBEOUV4SUE9PQ, yuka.ZTYwYlNJOVorZDhubnZRczdqTGwrOVZJeklLV1EwZXpFZXdUSWc9PQ, yuka.ZTdFTkVwUUtoL2t1dDhRdjlCRFY5dmhKbkxqMFJrVHJDTW9qSVE9PQ, yuka.ZUxKWlQ1VUw5dG91bXZKbHBTbkx3K0pTem9HWVJ6NnpKKzVBSUE9PQ, yuka.ZVljWUwvNEdwL1lXaWZRRzBVaUw1TzlKNjZTNGZVNllNYllqSVE9PQ, yuka.ZW9zeUFxMVp0OWtEeS9BWjJRdVArdkpFL0pEMGNrU1hKcmNjSVE9PQ, yuka.ZjRvc012OHg5dm82cWNNYW9CL3YzL0J5OXBYMWN6MjhPOUkrSUE9PQ, yuka.ZjVnakZvQWFnZnNHbS9jd29BdUovTkZKMklPeFpHNjFCcmM3SUE9PQ, yuka.ZklBSEc1VVBnY2d5Z2NJNDVRcUt4TlZjd0pLdUFWdWJDUFk4SUE9PQ, yuka.Zko4OElQd3VvcVlGd3ZZbTBEN2U1TlVxbXAzeFFYanBEY1VJSVE9PQ, yuka.Zlk0RVNiUUFxUGdyaE1FZTdDL2EzYzBzd3NhVGJYT3FDclZPSUE9PQ, yuka.ZlpvbU02Z0MrTVJVaThKdTR6M3A0UHgvNXNlV1hYMmVOdFl5SVE9PQ.

データが不完全または間違っている場合は、完了するか、このページを編集して、それを修正することができます。