Cristaline Eau de source - 50 cl

バーコード: 3268840001008 (EAN / EAN-13)

製品の特徴

原材料

→ 成分は重要度(量)の順に表示されます。

成分リスト:
Eau de source

If this product has an ingredients list in 日本語, please add it. ページを編集

原材料分析:
en:Palm oil free en:Vegan en:Vegetarian
→ 分析は、記載されている原料のみに基づいており、調理方法を考慮していません。

NOVA グループ

en:1 - Unprocessed or minimally processed foods
en:1 - Unprocessed or minimally processed foods

栄養成分表

ニュートリスコア カラー栄養グレード

ニュートリスコア栄養グレード A

100グラムのための栄養レベル

0 g 脂質 / 少量
0 g 飽和脂肪 / 少量
0 g 糖類 / 少量
0.02 g 食塩相当量 / 少量

同じカテゴリーの製品の平均値との比較:

(2620 製品)
(3660 製品)
(7812 製品)
(97192 製品)

→ ご注意ください: 各栄養成分に対して、カテゴリーのすべての製品ではなく、栄養成分量が既知の製品に対して平均は計算されます。

栄養成分表
栄養成分表 販売
100グラム/ 100mlで用
en:Spring waters en:Unsweetened beverages en:Waters en:Beverages
エネルギー (kJ) ?
エネルギー (kcal) 0 kcal -100% -100% -100%
エネルギー 0 kj
(0 kcal)
-100% -100% -100%
脂質 0 g -100% -100% -100%
- 飽和脂肪 0 g -100% -100%
炭水化物 0 g -100% -100% -100% -100%
- 糖類 0 g -100% -100% -100% -100%
食物繊維 0 g -100% -100% -100%
たんぱく質 0 g -100% -100% -100%
食塩相当量 0.02 g -71% -61% +211% -63%
ナトリウム 0.008 g -71% -61% +211% -63%
Potassium 0.003 mg -100% -100% -100% -100%
Chloride 0.14 mg -99% -99% -99% -99%
カルシウム 0.064 mg -100% -100% -100% -100%
マグネシウム 0.01 mg -100% -100% -100% -100%
pH 7.3 +5% +6% +5% +7%
Nutrition score - France 0 -100% -100% -100% -100%
Nutri-Score A -100% -100% -100% -100%
Sulfate 17 mg -90% -91% -89% -89%

パッケージング

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Bottle PET en:Recycle

情報元

_

製品に追加 によって vichenze
最後に編集した製品ページ によって .
製品ページの編集者 aleene, antoineprv, apash, audrey87, baron-laure-anne, beniben, charlesnepote, codezigo, cominou, date-limite-app, ethic-advisor.7059dc87-6f55-4605-b112-13dc3c35a5cb, fab74140, floriane-yuka, foodviewer, glaz, hugopeuze, inf, jeanbono, jecrivaine, jobertic, julie-yuka, julmars, karbon, kiliweb, makazy, marilyn, melanie05, metalliguitare, mumu, nvallas, openfoodfacts-contributors, product-scanner, raphael0202, roboto-app, scanbot, sebleouf, segundo, sonial, soniav14, stephane, tacite, teolemon, yuka.RjVJeEVmb21pY2tYbWNFSDNqV013OVZINGE2c1JYTHFFUGM2SUE9PQ, yuka.RzVBTUhLRmZ2ZGtXdzhJMzVSVGZxNDVVMXErM1IyZW1Gdk1qSVE9PQ, yuka.SHFVaUsvMVI5dmRSdFBJVHhoN0wrSTFuNlllUlVXK3FNY3cvSVE9PQ, yuka.SHFvZERZOGhoZmcxcWNVZTkwdmU5SWtvOTd1U1hYRzFjT293SVE9PQ, yuka.U3FZd0gvd0doOEFUeXZZUXpEcjd3L3RreTdxNVkySzRFc0UrSUE9PQ, yuka.U3FvSkdyc0t1UE1xdk0wN3dEZUU2T2xLMTdPSUFIenFON2MwSVE9PQ, yuka.U3JJU0RwMGp2cU1qb1BFbit6YkYrdlpvd2JTb0F6cUpKT3RKSVE9PQ, yuka.UTdBY1FaVU1pYWxidGNJWXcwbnA1UE43M3BTeGZIM3VDZGNYSVE9PQ, yuka.Um9Na0haMENyNlkxaFBBZTJ6THg5ZlJjL2JpVEJHYm9FZklxSVE9PQ, yuka.UzRRaE1abytyS2s0cGM4KzQwbUlvTzVPOWFHQVhtNjNPY1kzSVE9PQ, yuka.V0k4TUVhWWJtYVFWaGZjR3BUSHp5TXd1bjZPWVZHZUtJZTVQSUE9PQ, yuka.V0t3ZVFmd28rK1k0bnNFQm9Falczb3NveGJ5dmRHK2xKOUVLSVE9PQ, yuka.VDVBcVFMOGp0T2N0a3MwbjRoU0oyZU5ubTY2TlRVVHZjYlVZSVE9PQ, yuka.VkxnRU43NElyZVkzZ2NZbjN4K0s0b05VK0s3eGRIdVZGTWc5SUE9PQ, yuka.WDc0bkRmZzUrYVFBc3ZBaDJFM05vUDFUeFpYMWNVaVBBc3NPSWc9PQ, yuka.WEljdkg1NWZxNmdMcWM4NnBoSFY2TjlrNXJtTkF6aVFMOHBOSUE9PQ, yuka.WFk4TkhhYy91UE1CdnNJY3BoZko5ZHRFbmFMeFVHRHROdTBLSVE9PQ, yuka.WVo1ZUM1VVEvS1Vid2RzVHdDamNxOEFzN1pDTFpsdVdNZFEySVE9PQ, yuka.WkljOUZvb0lxdkk2bnNBUTRnSFM0OWwwL3BhUWVWbWxLcm9CSWc9PQ, yuka.WlB0UklvSmZuT0phcTh3ZjBpekZ5UHN2eHNYM0FXYWVGc1kxSVE9PQ, yuka.YUpvc00vVXNsdXRYdThZbm9CK01vL2h0N0tINWZXeWNNTkVnSVE9PQ, yuka.YXI0TUhJUU5pZmtoa2ZZWHBTenoyTkFxbVo2VlJFM3RFUEEzSVE9PQ, yuka.YjUweE1hbzYvcVlQbDhRbXAwajV4WWd0bmNXM2RGdXdOdlpPSUE9PQ, yuka.YmE4NU5wb25pOGdPbXNRODlFdlc2STR2NnBHMlRXS3lDclk5SVE9PQ, yuka.ZDdndkY0RWsvdHN3dnZFYnh6RDgvb05NbU1LT1dHQ25OclFXSWc9PQ, yuka.ZEpFS1NvZFpxOWNtdTg4TzNVaitwL3hQNE1halhXYUdPdGNTSVE9PQ, yuka.ZTRZaUtZRUZxdVpib2RvODFSYjV3TlpNNjcrRVYzbXRPYkpJSUE9PQ, yuka.Zi9nWVBMd1lnLzhRcS9FZzJ6VEkrKzVKeWFPNGRENnpGN282SVE9PQ, yuka.ZklkUk82Y2ZxL29ZcThJVjNDN0w1OU5Td0thT1VUdVpFc3dOSVE9PQ, yuka.ZlljWkRJZ3Q5c05SbWNRejRrejJwTmRWd0xHWllIdWNkcklySVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkEaAvnch2rOHiHhhEax28uMAJbkbdtAs5WhNqg, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmtmT_P3kwzHbyHlyG6I2e6IJbyzZ8xs4oOlAqs, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnxAdebuujvkGjLVhUyRyvCtM5HRT8h0yNTgMKg, z-loudet.

データが不完全または間違っている場合は、完了するか、このページを編集して、それを修正することができます。